by Camelia Gheorghiu | Publicat pe 2 august 2021

Leadership-ul joacă un rol definitoriu în orientarea și motivarea unei echipe în vederea reușitei organizaționale. În baza misiunii firmei și a viziunii liderului, angajații își îndreaptă toate eforturile pentru a asigura prosperitatea și a maximiza eficiența în atingerea obiectivelor propuse.

Într-un mediu de afaceri tot mai competitiv, companiile au nevoie de sprijinul unui lider, acesta oferind o viziune nouă orientată către inovație și obținerea de performanță într-un mod eficient.

Evoluția unei companii depinde în mare măsură de stilul de leadership abordat, acesta având un impact asupra performanței obținute. Există numeroase stiluri de leadership abordate în prezent în companii, fiecare prezentând avantaje și dezavantaje. Deosebirile între stiluri reflectă în mare parte personalitatea și trăsăturile liderilor, dar și experiența profesională dobândită sau mediul în care evoluează.

Importanța stilului de leadership în performanța organizațională

Puțini lideri înțeleg semnificația deplină a influenței stilului de leadership abordat asupra performanței și satisfacției angajaților săi. 

Liderii au un rol important în modelarea comportamentului angajaților, acesta punând accent pe creșterea nivelului de motivație și de obținere a performanței. Totodată, stilul de leadership aplicat are o contribuție semnificativă asupra imaginii de sine a angajatului și a rezultatului oferit de acesta.

Conceptul de leadership este unul complex, fiind dezbătut în ultimele decenii de numeroși specialiști în domeniu. În baza evoluției leadership-ului, s-au realizat studii care vizau o analiză a stilurilor de leadership abordate de-a lungul timpului, cu accent pe trăsăturile personale a liderilor.

Odată cu dezvoltarea mediului de afaceri și a societății în ansamblul ei s-a îmbunătățit și stilul de leadership abordat. Datorită identificării unor factori cu impact asupra motivării oamenilor, a fost posibilă și dezvoltarea unor teorii ce vizau nu doar comportamentul și trăsăturile de caracter ale liderului, ci și cadrul situațional în care acesta evolua. Astfel, se urmărea și impactul viziunii sale asupra dezvoltării unui mediu de lucru orientat către performanță și bunăstare. 

Este important de menționat faptul că nu există un stil de leadership corect sau greșit. Cu alte cuvinte, asocierea unui stil de leadership se realizează în funcție de cultura organizațională, piața în care activează compania și necesitățile fiecărui departament în vederea obținerii unor rezultate de succes.

În foarte multe companii regăsim manageri la orice nivel ierarhic, care prezintă o motivație puternică de a-și dezvolta abilități de lider și de a-și creiona un stil de leadership aliniat la necesitățile companiei. În contextul actual al mediului de afaceri, pentru ca o companie să evolueze este necesară o viziune modernă în care este promovată:

  • Dezvoltarea unei culturi organizaționale bazate pe un sistem de valori morale și etice;
  • Cunoașterea potențialului angajaților și crearea cadrului optim de dezvoltare;
  • Îmbunătățirea abilităților de inteligență emoțională.

Pentru a atinge aceste obiective majore, managerii apelează la firme de training și consultanță pentru a beneficia de cursuri de leadership, programe de coaching, dezvoltare organizațională sau alte programe de dezvoltare menite să îi ghideze pe aceștia către reușită.

În mod cert, pentru a obține rezultatele dorite, liderul sau cei care aspiră să devină lideri trebuie să își definească clar rolul, punând accent pe formarea și dezvoltarea unui stil de leadership care să creeze vizune, încredere, transparență și motivație. 

În rândurile următoare vei descoperi informații despre cele mai importante stiluri de leadership abordate în companii și impactul lor asupra performanțelor unui grup.

Leadership-ul transformațional

Stilul de leadership transformațional se concentrează asupra dezvoltării treptate a angajaților, cu accent pe nevoile lor. Liderii urmăresc o îmbunătățire a sistemului de valori al companiei, pe dezvoltarea moralității și abilităților angajaților, acționând ca un intermediar între conducere și angajați.

Acest stil de leadership reflectă aspirația liderilor către schimbare, cu accent pe impulsionarea angajaților în stabilirea și atingerea obiectivele propuse, într-o manieră etică. Companiile care trec prin numeroase schimbări organizaționale abordează acest stil de leadership, fiind mult mai eficient datorită capacității liderului de a crea și integra o viziune inspirațională și de impact pentru angajați.

Astfel, putem spune că acest tip de leadership implică un întreg proces de transformare a angajaților bazat pe valori, etică, inteligență emoțională și obiective de performanță. Mai multă decât atât, acesta vizează o formă eficientă de influențare prin care îi provoacă pe angajați să avanseze profesional și să își seteze noi obiective. Mai exact, liderii transformaționali sunt adevărați mentori pentru subordonații lor, stimulând învățarea și evoluția în carieră prin noi provocări profesionale.

Leadership-ul carismatic

Leadership-ul carismatic este privit unul dintre cele mai de succes stiluri de leadership, cu accent pe inovație și creativitate. Particularitățile acestui stil reflectă implicarea personală a liderului în responsabilitățile echipei, motivându-și în acest fel echipa. De asemenea, are un rol esențial în conceperea unei viziuni clare prin intermediul carismei și al personalității sale, acesta asumându-și orice risc. Astfel, se conturează o identitate a grupului în legătură directă cu liderul acestuia.

Sunt cazuri în care stilul leadership-ului carismatic este asemănat cu cel transformațional, însă sunt abordări complet diferite. În timp ce leadership-ul carismatic se bazează pe identitatea și personalitatea liderului, fiind cel care îi inspiră pe angajați să lucreze, cel transformațional încurajează comunicarea și generează o schimbare a oamenilor, îmbrățișând o viziune colectivă.

Leadership-ul tranzacțional 

Leadership-ul tranzacțional are la bază puterea de negociere, angajații fiind motivați și răsplătiți prin intermediul recompenselor. În vederea obținerii performanței, liderul tranzacțional motivează grupul pentru a fi productiv și implicat la locul de muncă. Echipa urmează direcția liderului, în maniera în care există o recompensă pentru rezultatele dorite. 

Important este ca liderul să aibă acces la resurse pentru a răsplăti echipa pentru performanțele obținute. Din această perspectivă, liderul are un rol fundamental în identificarea necesităților și aspirațiilor angajaților. Pentru a-i motiva pe angajați, liderul trebuie să aibă la cunoștință dorințele acestora.

Stilul tranzacțional contribuie la crearea unui mediu optim pentru performanță dacă există beneficii pentru angajați, însă liderul poate pierde din credibilitate și din suport dacă acesta nu își îndeplinește promisiunile.

Leadership-ul autoritar

Leadership-ul autoritar este considerat o formă a leadershipului tranzacțional, ce constă în utilizarea puterii și a controlului oferite de poziția ierarhică asupra membrii echipei. Liderul manifestă un comportament formal și adoptă decizii în mod independent. Cu alte cuvinte, nu există o implicare a echipei în procesul decizional, iar relația dintre angajați și lider este una strict profesională. Astfel, colaborarea este limitată, dezvoltarea abilităților angajaților nefiind o prioritate majoră. 

Un astfel de leadership conduce la o ineficiență a grupului, fiind pierdute numeroase avantaje ce survin din experiența, cunoștințele și creativitatea angajaților. Însă, având o viziune fermă dar corectă, liderii pot oferi informații despre deciziile adoptate și lua în considerare feedback-ul angajaților. 

Leadership-ul participativ

Leadership-ul participativ denumit adesea și democratic, presupune o implicare a angajaților în procesul decizional, încurajând comunicarea, creativitatea și spiritul de echipă. Astfel, membrii echipei devin mult mai responsabili și preocupați de evoluția companiei. 

Acest tip de leadership este îmbrățișat de numeroase companii în care lucrul în echipă, libertatea de opinii și moralul angajaților sunt priorități la fel de importante ca productivitatea, atingerea obiectivelor și performanța dobândită. Ca avantaje, acest stil încurajează libera exprimare, ideile variate și încrederea la nivel de grup, liderul având un rol esențial în dezvoltarea abilităților angajaților.

Leadership-ul “Laissez-faire”

Acest stil de leadership vizează o abordare mai practică, în sensul că liderul se implică în privința viziunii de ansamblu și oferă libertate angajaților în privința procesului operațional. Mai precis, membrii echipei își stabilesc obiectivele și împart sarcinile fără implicarea liderului, aceștia asumându-și responsabilitatea privind rezultatele. Leadership-ul laissez-faire este eficient în măsura în care angajații sunt experimentați și au cunoștințele necesare pentru a obține performanța într-un mod eficient și organizat.

Concluzii

Fiecare stil de leadership are propriile avantaje și dezavantaje. Este primordial ca firmele să opteze pentru un stil de leadership în corespondență cu strategia de business, care să le ofere o viziune inspirațională în baza căreia să pună bazele unui viitor sigur și prosper.

Important este ca liderul să devină un model pentru angajații săi, iar prin stilul său de leadership să ofere acestora un cadru de motivație optim pentru ca echipa să poată evolua și să obțină performanțe superioare.