Termeni si conditii

Introducere

Termenii și condițiile acestei pagini web guvernează utilizarea acestui website și sunt valabile pentru toate paginile existente în cadrul acestui website. Acești termeni se aplică în deplină forță și efect asupra utilizării de către dvs. a acestui website și prin utilizarea acestui site, acceptați în mod expres toți termenii și condițiile incluse aici în întregime. Nu trebuie să utilizați acest site dacă aveți obiecții față de oricare dintre acești termeni și condiții standard.

Drepturi pentru proprietate intelectuală

În afară de conținutul pe care îl dețineți, pe care ați ales să îl includeți în acest site, în conformitate cu acești Termeni, S.C. MMM CONSULTING INTERNATIONAL S.R.L și / sau licențiatorii săi dețin toate drepturile asupra proprietății intelectuale și a materialelor conținute pe acest site, iar toate aceste drepturi sunt rezervate.

Vi se acordă numai o licență limitată, sub rezerva restricțiilor prevăzute în acești Termeni, în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site.

Restricții.

Sunteți restricționat în mod expres și categoric de la următoarele:

  • publicarea oricăror materiale ale site-ului web în orice mediu;
  • vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror alte materiale de pe site;
  • realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului web;
  • utilizarea acestui site în orice mod care este, sau poate fi, dăunător acestui site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site;
  • utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau într-un mod care cauzează sau poate cauza pagube site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
  • angajarea în orice extragere de date, recoltarea de date, extragerea de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site sau în timp ce utilizați acest site;
  • utilizarea acestui site pentru a se implica în orice activitate de advertising sau marketing;

Anumite domenii ale acestui site sunt restricționate de accesul dvs. și Digital Distrikt 32 vă poate restrânge în continuare accesul în orice zonă a acestui site, oricând, în mod discreționar și exclusiv. Orice ID utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site Web sunt confidențiale și trebuie să păstrați confidențialitatea acestor informații.

Nu există garanții

Acest site este furnizat “ca atare”, cu toate defectele, iar MMM CONSULTING INTERNATIONAL nu face declarații sau garanții exprese sau implicite, de niciun fel legate de acest site sau de materialele conținute pe acest site. În plus, nimic din conținutul acestui site nu va fi interpretat ca furnizând consultanță sau sfaturi pentru dvs.

Limitarea răspunderii.

În nici un caz, MMM CONSULTING INTERNATIONAL și niciunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi răspunzători față de dvs. pentru orice rezultat care rezultă din sau în vreun fel legat de utilizarea de către dvs. a acestui site, indiferent dacă această răspundere este contractuală, și MMM CONSULTING INTERNATIONAL, inclusiv ofițerii săi, directorii și angajații, nu vor fi răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, consecventă sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea de către dvs. a acestui site web.

Despăgubiri.

Prin prezenta, despăgubiți, în cea mai mare măsură, MMM CONSULTING INTERNATIONAL de la și împotriva oricărei și tuturor obligațiilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor (inclusiv onorariile avocatului rezonabil) generate de sau în legătură cu orice încălcare a vreuneia dintre prevederile acestor Termeni.

Prevederi.

În cazul în care orice dispoziție a acestor Termeni se consideră neaplicabilă sau nevalabilă în conformitate cu orice lege aplicabilă, o astfel de neaplicabilitate sau o nulitate nu va face ca acești Termeni să fie inaplicabili sau invalizi în ansamblul lor și aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor.

MMM CONSULTING INTERNATIONAL are permisiunea de a revizui acești Termeni în orice moment în măsura în care consideră că este adecvată și prin utilizarea acestui Website este de așteptat să revizuiți acești Termeni în mod regulat pentru a vă asigura că înțelegeți toți termenii și condițiile care guvernează utilizarea acestui Website.

Misiune.

MMM CONSULTING INTERNATIONAL este autorizat să atribuie, să transfere și să subcontracteze drepturile și / sau obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără nici o notificare sau consimțământ necesar. Cu toate acestea, nu vi se va permite să cesionați, să transferați sau să subcontractați vreunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord.

Acești Termeni, inclusiv orice notificări legale și clauze de declinare a responsabilității conținute pe acest Website, constituie întregul acord între MMM CONSULTING INTERNATIONAL și dvs. în legătură cu utilizarea de către dvs. a acestui site Web și înlocuiesc toate acordurile și înțelegerile anterioare cu privire la acestea.

Legea aplicabilă și jurisdicția.

Acești termeni vor fi guvernați și interpretați în conformitate cu legile României și vă veți supune jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în România pentru soluționarea eventualelor litigii