by Camelia Gheorghiu | Publicat pe 1 iulie 2021

Leadership-ul reprezintă o componentă crucială a managementului, care contribuie la maximizarea eficienței și la atingerea obiectivelor organizaționale. Fiind o funcție importantă a unui management eficient, leadership-ul accentuează ideea construirii unui mediu în care fiecare angajat se dezvoltă și excelează în cariera sa profesională. 

În prezent, conceptul de leadership implică numeroase schimbări la nivelul fiecărei organizații, iar influența acestuia se va constata în urma identificării tipului de management abordat. Considerat o cheie a succesului, leadership-ul implică o sursă importantă de credințe și valori, ce are capacitatea de a-i motiva și determina pe oameni să se alinieze unui scop comun. 

Dacă liderul reușește prin acțiunile sale să formeze un set de valori comune, leadership-ul va funcționa ca un mecanism cognitiv de siguranță pentru orice angajat care caută stabilitate și dezvoltare personală și profesională. Astfel, leadership-ul contribuie la crearea unei culturi organizaționale puternice (definită printr-un echilibru intern), angajații îmbrățișând o viziune și un set de valori morale definitorii.

În rândurile următoare vei regăsi informații utile despre importanța leadershipului într-un business și rolul liderului în obținerea succesului și a performanțelor angajaților.

Importanța leadership-ului într-un business de succes

Companiile de succes întotdeauna pornesc prin implementarea corectă a modelelor de leadership, acest lucru fiind posibil datorită integrării unei viziuni care să îi motiveze pe angajați în vederea atingerii unor obiective comune. Cu alte cuvinte, leadership-ul are un impact asupra modului de desfășurare a activităților și asupra productivității angajaților, prin prisma implicării lor, comunicării strategice și coeziunii echipei.

Este esențial să înțelegem că leadership-ul reprezintă o cheie a managementului eficient. Acesta este definit ca potențialul de a influența și îndrepta eforturile angajaților către atingerea obiectivelor. Eforturile continue de dezvoltare a leadership-ului generează importante beneficii pentru un business.

Satisfacția angajaților

Pentru angajați, leadershipul este considerat un factor important în crearea unei atmosfere profesionale optime. Dezvoltarea unor relații pozitive, armonioase între angajați și superiorii acestora are un impact major în dezvoltarea productivității și a atitudinii față de companie. Având acces la programe de dezvoltare, la un mediu de lucru dinamic și flexibil și la o deschidere a liderului către aceștia, angajații devin mai motivați și determinați să participe la obținerea performanțelor și la succesul companiei.

Creșterea încrederii și a moralului angajaților

Încrederea este un aspect important ce poate fi atins prin exprimarea eforturilor de lucru către angajați, explicându-le rolul fiecăruia în echipă și oferind îndrumări în vederea atingerii obiectivelor în mod eficient. Puterea exemplului joacă un rol esențial în motivarea angajaților, acțiunile liderului fiind reflectate de valorile și principiile după care se ghidează. 

Într-un mediu de încredere, angajații devin mult mai deschiși, având mai mult curaj în asumarea riscurilor și realizarea sarcinilor într-o manieră eficientă. Un lider poate crește moralul angajaților prin câștigarea încrederii lor și impulsionarea către o cooperare deplină, în vederea atingerii obiectivelor.

Implicarea și motivarea angajaților

Cu un lider puternic, cu viziune și orientat spre dezvoltarea armonioasă a companiei, angajații se vor simți motivați să își îndeplinească sarcinile mult mai eficient. Un lider trebuie să dețină cunoștințe aprofundate despre factorii motivaționali pentru angajați, înțelegând nevoile și aspirațiile lor. 

Încurajarea angajaților și implicarea lor în luarea deciziilor nu numai că îi motivează, ci îi și ajută în înțelegerea rolului lor în organizație. Acest lucru conduce la o îmbunătățire a angajamentului și îndeplinirea obiectivelor atât la nivel individual, cât și la nivel de companie.

Utilitatea viziunii liderului în dezvoltarea culturii organizaționale

Viziunea liderului este un factor cheie în conturarea culturii organizaționale necesare succesului unui business, facilitând totodată schimbările ce se pot genera pentru a ajunge la performanța dorită. 

În prezent, este pus un mare accent pe impactul major pe care cultura organizațională îl are asupra orientării resursei umane către îndeplinirea obiectivelor firmei și obținerea performanțelor superioare dorite. Astfel, cheia leadership-ului o reprezintă aptitudinea de a crea viziune, deschidere și motivație angajaților. 

În vederea dezvoltării culturii organizaționale, liderii trebuie să :

  • Contureze o viziune clară;
  • Obțină încrederea și devotamentul angajaților;
  • Să ofere suport personalului pentru a eficientiza procesele de lucru.

În mod cert, printr-o astfel de abordare, liderii garantează că angajații obțin performanțe superioare, ghidându-i către reușită.

Includerea valorilor în viziunea liderului este un aspect important ce trebuie avut în vedere în orice organizație. Valorile sunt cele care se reflectă în atitudine și comportament atât la nivel individual, cât și organizațional sau chiar la nivel de societate. 

Acestea sunt rezultatul unei alegeri pe care angajații se bazează în orice situație decizională. De cele mai multe ori, evoluția unei companii este influențată permanent de aceste valori, fiind uneori un impediment pentru lideri/ manageri în momentul implementării unor noi politici sau practici organizaționale.

Rolul liderului în obținerea succesului și a performanțelor angajaților

Un lider de succes are capacitatea de a impresiona și a motiva angajații să se alinieze scopului comun al companiei. Pentru acesta, nu contează doar strategia de business, ci și emoțiile și dezvoltarea armonioasă a angajaților. 

Rolul unui lider este de a crea entuziasm, devotament față de companie și un climat organizațional bazat pe comunicare, transparență și încredere în toate nivelurile managementului. Mai exact, liderul joacă un rol important atât în formularea politicilor, cât și în executarea și îndrumarea subordonaților în realizarea task-urilor.

De asemenea, prin calitățile sale de conducere, liderul contribuie la coordonarea eforturilor angajaților către atingerea țelului comun, aliniind obiectivele profesionale ale acestora cu ale organizației. 

Fiind un promotor al transparenței organizaționale, acesta stimulează comunicarea și expunerea ideilor salariaților în vederea implementării în planuri sau procese decizionale. În acest fel, se obține o eficacitate în gestionarea unor situații de business, bazându-se pe sprijinul deplin al angajaților.

În obținerea performanțelor angajaților, inteligența emoțională este cea care ghidează în îndeplinirea atribuțiilor. Cu ajutorul autocunoașterii, a încrederii în forțele proprii și conștiinței sociale, liderul îi poate convinge pe angajați să îl urmeze și să-i conducă către succes.

Calitățile importante ale unui lider

Printre calitățile esențiale pe care trebuie să le dețină un lider menționăm:

  • Viziune și orientare strategică;
  • Abilități de comunicare și ascultare activă;
  • Capacitatea de a inspira și promova un climat pozitiv la locul de muncă;
  • Gestionarea riscurilor și încurajarea inovației;
  • Atitudine pozitivă, deschisă către evoluție.

Întâlnim în foarte multe companii, manageri care aspiră să devină lideri, dorind să asocieze atât abilitățile de lider, cât și cele de buni manageri. 

Domeniul afacerilor devine tot mai competitiv, astfel că leadership-ul este considerat o componentă de bază a managementului oricărei organizații. Astfel, managerii urmăresc să își dezvolte calitățile de lider și să-și creioneze, respectiv să-și dezvolte stilul de leadership. 

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, numeroși manageri sau angajați cu o puternică dorință de a evolua apelează la companii de training și consultanță în vederea participării la cursuri de leadership, dezvoltare organizațională sau alte programe de dezvoltare personală și profesională. 

Astfel de programe care facilitează performanța sunt puse la dispoziție de  MMM Consulting, fiind una dintre companiile de top pe piața de training și consultanță din România. Cu o experiență vastă în acest domeniu, compania oferă un real suport în implementarea viziunii de business, aceștia reușind să își urmeze sigur și eficient direcțiile către succes.

Concluzii

Leadership-ul este o funcție esențială a managementului, care are un impact major asupra modului de funcționare a unei companii. Acesta este considerat o expresie proprie a manierei în care o persoană se raportează la mediul de afaceri, remarcându-se prin viziune, motivație și inteligența emoțională.

Exprimarea leadership-ului nu constă în putere sau locul în companie, ci pune accent pe încredere și construirea de relații armonioase între angajați. Liderul este cel care creează un climat ideal de dezvoltare și o cultură organizațională ce reflectă valori morale și principii etice, fiind privite ca repere importante în evoluția unui business.